Co je Socatots?

Jak dlouho trvá trénink?

Kdo vede tréninky?

Jak často jsou tréninky?

Jsou tréninky určeny i pro holky?

Má rodič volno během tréninků?

Co to znamená "aktivní účast rodiče"?

Budou děti rozděleny do týmů a hrát zápasy?

Co si máme s sebou vzít na první trénink Socatots?

Jak vypadá trénink Socatots?

Pokud zaplatím za tréninky, je potřeba ještě něco jiného platit?