PŘIDEJ SE K NÁM!

Pokud věříš, že Socatots může mít pozitivní vliv na rozvoj dětí v České a Slovenské republice a chtěl bys být součástí takového sportovně vzdělávacího programu, neváhej nás kontaktovat ohledně spolupráce.
 

Protože chceme dát příležitost zapojit do našeho programu co možná nejvíce dětí, vytvořili jsme koncept na míru, který se může rychle rozšířit i ve tvém městě.
 

Tím, že si koupíš licenci, tím také získáš právo používat celosvětově známou značku, využívat její know-how a zkušenosti. Jakožto franšízant se staneš součástí rozsáhlé organizace a budeš využívat veškerých výhod, kterých ti organizace nabízí. Pokud se rozhodneš otevřít Socatots v tebou vybraném městě či městech, můžeš se spolehnout na osvědčené řešení, které vzniklo na základě zkušeností všech těch, kteří si prošli tou samou cestou.
 

Jestliže přemýšlíš o vlastním podnikání, ale nechceš moc riskovat tím, že bys celým procesem musel procházet sám, franšíza by ti mohla nabídnout to nejlepší řešení.  
 

Socatots a Brazilské fotbalové školy

Socatots a Brazilské fotbalové školy jsou dva programy, o které se můžeš v rámci franšízy starat. Mnozí začali se Socatots franšízou, a poté navázali na Brazilské fotbalové školy, což je program pro starší děti (6-14).

PARTNERSTVÍ

Staň se místním nebo národním partnerem Socatots


SOCATOTS je:

  • Celosvětový edukační program pro děti.
  • Způsob, jak mít pozitivní dopad na místní společnost
  • Tým českých trenérů, kteří se školí v Anglii
  • Aktivní účast rodičů při rozvoji dítěte

Benefity pro Partnera

Socatots značka znamená:

  • starost o rozvoj lokálních komunit;
  • podpora a prosazování zdravého životního stylu mezi dětmi a mladými lidmi; 
  • zvýšení povědomí o důležitosti zdravého životního stylu;
  • prosazování aktivně stráveného volného času;
  • podpora rodičů v rozvoji dětí

Socatots dává partnerům šanci podpořit jejich nabídkou široké okolí rodičů, kteří mají zájem na tom, aby se jejich děti nadále vzdělávaly. Těšíme se na setkání s tebou a budeme moc rádi, pokud si společně budeme moci projít a prodiskutovat detaily ohledně naší možné budoucí spolupráce. Společně se můžeme podílet na podpoře intelektuálního a fyzického rozvoje dětí a jejich rodin. 

 

KONTAKT:
Marie Ogórek
info@socatots.cz
Telefon: 724 786 312

CZECH CONFEDERATION OF FUTEBOL DE SALAO S.R.O


Czech Confederation of Futebol de Salao s.r.o. je jediným a výhradním poskytovatelem značky Socatots a Brazilských fotbalových škol na území České a Slovenské republiky. Licence nám byla udělena přes International Confederation of Futebol de Salao plc.

SOCATOTS V ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLICE


Majitelé značky Socatots v Česku a na Slovensku se poprvé setkali s programem Socatots již v roce 2012 a byli pod ohromným dojmem, zvlášť proto, že se výukový program tak lišil od jiných, které doposud znali, a také proto, jak se nahlíželo na celý program: jako na celek a ne jako na jednotivé výukové hodiny. Fascinoval je fakt, jakým způsobem hra s míčem už v tak raném věku inspiruje děti, aby sportovaly, a také dává příležitost rodičům navázat se svými dětmi jedinečný vztah, navíc jestliže se v pozdějším věku rozhodnou, že jejich děti budou dělat jakýkoliv jiný sport, budou mít nejlepší přípravu než jejich vrstevníci, kteří se takového programu neúčastnily. Když si tedy děti i vyberou jinou cestu, vášeň pro sport v nich zůstane do konce života.
Nápad otevřít zastoupení v Česku vznikl ve chvíli, kdy se Michal dozvěděl, že jeho žena Marie je těhotná.
Školení v Anglii nás jen utvrdilo v tom, že jsme se správně rozhodli. Setkali jsme se tam s lidmi, kteří v první řadě věří v ten program a opravdu s vášní ho chtějí rozvíjet i v dalších zemích. Otevření Socatots je pro mě splněním dětského snu, kdy jsem sám hodně sportoval. Moc bych si přál, abych - jak už budu starý - spatřil několik velkých sportovců, kterým pomohl program SOCATOTS, a kteří u nás začínali jako 1 až 5 letí. V ten moment bych chtěl mít alespoň malou satisfakci z toho, že jsme měli možnost přispět k jejich rozvoji. Před námi je ještě hodně práce, ale co nám dodává sílu a motivuje nás, je úsměv dětí a pozitivní zpětná vazba od rodičů, vysvětluje Michal, spoluvlastník Socatots a Brazilských fotbalových škol v ČR a SR.